เลือกซื้อ : ascenti resources company

จำหน่าย-ขาย OCZ Vector150 - 120GB
OCZ Vector150 - 120GB
OCZ Vector150 - 120 GB : Controller Indilinx Barefoot 3 M00 397 [PCI - Express SSD]...
4,690.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
[กดเตือนเมื่อของมา]
จำหน่าย-ขาย OCZ Vector150 - 240GB
OCZ Vector150 - 240GB
OCZ Vector150 - 240 GB : Controller Indilinx Barefoot 3 M00 397 [PCI - Express SSD]...
8,500.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
[กดเตือนเมื่อของมา]
จำหน่าย-ขาย OCZ Vector150 - 480GB
OCZ Vector150 - 480GB
OCZ Vector150 - 480 GB : Controller Indilinx Barefoot 3 M00 397 [PCI - Express SSD]...
17,800.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
[กดเตือนเมื่อของมา]
1
Top of Page