เลือกซื้อ : เครื่องสำรองไฟ

จำหน่าย-ขาย Xiaomi ZMI 10 Power Bank with USB Hub (15000mAh)
Xiaomi ZMI 10 Power Bank with USB Hub (15000mAh)
เครื่องสำรองไฟ Xiaomi ZMI 10 Power Bank with USB Hub (15000mAh)...
1,990.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
[กดเตือนเมื่อของมา]
จำหน่าย-ขาย Xiaomi Power Bank 2C (20000 mAh)
Xiaomi Power Bank 2C (20000 mAh)
เครื่องสำรองไฟ Xiaomi Power Bank 2C (20000 mAh)...
1,090.00 บาท
สั่งซื้อXiaomi Power Bank 2C (20000 mAh)
จำหน่าย-ขาย Eaton 5L 800VA USB TH (800VA/480W) UPS
Eaton 5L 800VA USB TH (800VA/480W) UPS
เครื่องสำรองไฟ Eaton 5L 800VA USB TH (800VA/480W) ยูพีเอส...
2,290.00 บาท
สั่งซื้อEaton 5L 800VA USB TH (800VA/480W) UPS
จำหน่าย-ขาย Eaton 5L 1000VA USB TH (1000VA/600W) UPS
Eaton 5L 1000VA USB TH (1000VA/600W) UPS
เครื่องสำรองไฟ Eaton 5L 1000VA USB TH (1000VA/600W) ยูพีเอส...
3,530.00 บาท
สั่งซื้อEaton 5L 1000VA USB TH (1000VA/600W) UPS
จำหน่าย-ขาย Eaton 5L 600VA USB TH (600VA/360W) UPS
Eaton 5L 600VA USB TH (600VA/360W) UPS
เครื่องสำรองไฟ Eaton 5L 600VA USB TH (600VA/360W) ยูพีเอส...
1,610.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
[กดเตือนเมื่อของมา]
จำหน่าย-ขาย Eaton 5E 1100VA USB 230V (1100VA/660W) UPS
Eaton 5E 1100VA USB 230V (1100VA/660W) UPS
เครื่องสำรองไฟ Eaton 5E 1100VA USB 230V (1100VA660W) ยูพีเอส...
5,190.00 บาท
สินค้าหมดชั่วคราว
[กดเตือนเมื่อของมา]
จำหน่าย-ขาย Eaton 5E 1500VA USB 230V (1500VA/900W) UPS
Eaton 5E 1500VA USB 230V (1500VA/900W) UPS
เครื่องสำรองไฟ Eaton 5E 1500VA USB 230V (1500VA/900W) ยูพีเอส...
7,150.00 บาท
สั่งซื้อEaton 5E 1500VA USB 230V (1500VA/900W) UPS ผ่อนEaton 5E 1500VA USB 230V (1500VA/900W) UPS
จำหน่าย-ขาย Eaton 5E 2000VA USB 230V (2000VA/1200W) UPS
Eaton 5E 2000VA USB 230V (2000VA/1200W) UPS
เครื่องสำรองไฟ Eaton 5E 2000VA USB 230V (2000VA/1200W) ยูพีเอส...
8,890.00 บาท
สั่งซื้อEaton 5E 2000VA USB 230V (2000VA/1200W) UPS ผ่อนEaton 5E 2000VA USB 230V (2000VA/1200W) UPS
1
Top of Page