ระบบตรวจสอบระยะเวลารับประกันสินค้า จาก Serial Number

สามารถตรวจสอบได้เฉพาะการสั่งซื้อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

  • ข้อควรระวัง "ระวังการพิมพ์ผิด ระหว่าง 0 (เลขศูนย์) กับ O (อักษรตัวโอ)"
  • ข้อมูลที่แสดงในหน้าของระบบการค้นหาระยะเวลารับประกันสินค้านี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการรับประกัน จะถือตามเงื่อนไขของบริษัทฯและคู่ค้า (Vendor) แล้วแต่กรณี เป็นที่สิ้นสุด
  • กรณีไม่พบข้อมูลในระบบการค้นหา  หรือสินค้าของท่าน ไม่มีเลขที่ Serial Number หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Call Center : 081-846-0558 (จ-ศ 9:00-18:00 น.) Email : support@gump.in.th (24 ชม.)
*Serial Number : (S/N , SN , serial , serial number )
Enter this code:
 
Top of Page