เงื่อนไขการเปิดใช้งานบัตรเครดิต

เงื่อนไขการเปิดใช้งานบัตรเครดิตเพื่อชำระสินค้าและบริการ     

     เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีการลักลอบขโมยบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ทำให้เมื่อเกิดความเสียหาย จึงต้องเสียเสียเวลาชี้แจงกับทางธนาคาร สร้างความไม่สะดวกรวมถึงผลประทบให้กับผู้ใช้บัตรเครดิตในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ทาง Gump จึงได้มีมาตรการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัตรเครดิตขึ้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล     

     โดยหากท่านต้องการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระสินค้าและบริการกับทางเว็บไซต์ จะต้องส่งเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันตน ซึ่งมีการยีนยันนี้จะใช้เฉพาะการสั่งซื้อครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น โดยทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตนมีดังนี้

1.  รูปบัตรประชาชน

 โดยทำการส่งรูปบัตรประชาชนเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียว ให้ถ่ายคู่กับหน้าจริงของผู้ถือบัตรเครดิตที่ต้องการเปิดใช้งาน (ดังตัวอย่างด้านนี้ล่าง)
 

2.  รูปบัตรเครดิต

โดยถ่ายด้านหน้าบัตรเครดิตให้เห็น ชื่อผู้ถือบัตร, วันหมดอายุ และปิดเลขหน้าบัตร เปิดไว้เฉพาะ 4 ตัวท้าย ชื่อผู้ถือบัตรเครดิตต้องตรงกับ ชื่อ-นามสกุล ในบัตรประชาชน เท่านั้น (ดังตัวอย่างด้านล่างนี้)
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ ของท่านกับบุคคลภายนอก หรือองค์กรอื่นๆ ในกรณียกเว้น ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากทางบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อว่าหากไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านอาจมีภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพได้ หรือ หากทางบริษัทต้องปฎิบัติตามการบังคับใช้ทางกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฏหมายและการร้องขอ

ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

คลิกที่นี่เพื่อส่งเอกสาร

* โปรดส่งเอกสารผ่านลิงค์ด้านบนเท่านั้น *

หลังจากการอนุมัติ

ท่านจะมีวงเงินในการใช้งานบัตรเครดิตอยู่ที่ 5,000 บาทต่อวัน

การติดต่อ

หากท่านมีปัญหา, ขอวงเงินเพิ่ม, ข้อกังวล, ข้อร้องเรียน หรือ ต้องการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนนี้ของท่าน

โปรดติดต่อเราได้ที่ อีเมล์ : support@gump.in.th หรือ Lind ID : @Gump.in.th