หน้าแรก / สินค้า / Thrustmaster Hotas Warthog

ผู้ชม 18,666 ครั้ง | ปรับปรุง : 09 ธันวาคม 2020

Thrustmaster Hotas Warthog

Thrustmaster Hotas Warthog

จอยสติ๊กสำหรับขับเครื่องบิน Hotas Warthog (Platform : PC)

22,900.00 บาท

ผ่อนชำระได้ สั่งซื้อ

รายละเอียด

Hotas Warthog

<<  Pre Order ระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน  >>
<<  มัดจำสินค้า 10,000 บาท  >>

 

Tech Specs

Dual Replica THROTTLES 
 • Innovative new H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology(*): 
 • 3D magnetic sensors (Hall Effect) on the 2 throttles: enjoy surgical precision that stays razor-sharp over time
 • 14-bit resolution (16384 values) on each throttle
 • USB connection with upgradeable firmware
 • Dual throttles, featuring: 
 • metal hand rest
 • locking system
 • adjustable friction system: firm, linear and fluid tension, with no dead zones
 • realistic IDLE detent with “Pull & Push”(*) system
 • realistic and disengageable AFTERBURNER detent with “Pull & Push”(*) system
 • realistic pressure on buttons and switches
 • 17 action buttons in total + 1 mouse hat with push button + one 8-way “point of view” hat: 
 • 1 x mouse hat with push button and 3D magnetic sensor (Hall Effect)
 • 1 x 8-way hat 
 • 1 x 4-way hat with push button
 • 1 x push button
 • 1 x 3-position switch (2 momentary + 1 permanent)
 • 2 x 3-position switches (3 permanent)
 • 1 x 3-position switch (1 momentary + 2 permanent)
Replica JOYSTICK 
 • Innovative new H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology(*): 
 • 3D magnetic sensors (Hall Effect) on the stick: enjoy surgical precision that stays razor-sharp over time
 • 16-bit resolution (65536 x 65536 values)
 • 5 coil spring system: firm, linear and fluid tension, with no dead zones (*)
 • USB connection with upgradeable firmware
 • Super-stable, weighted base (over 3kg)
 • New detachable handle, crafted entirely of metal: 
 • also compatible with HOTAS COUGAR™ handle (and vice-versa)
 • new replica shape
 • detachable metal plate for desk- or cockpit-style use
 • new, realistic pressure on buttons and trigger
 • 19 action buttons in total + one 8-way “point of view” hat: 
 • 1 x 8-way “point of view” hat
 • 2 x 8-way hats
 • 1 x 4-way hat with push button
 • 1 x metal dual trigger
 • 2 x push buttons
 • 2 x pinkie push buttons
Replica CONTROL PANEL 
 • Weighted base (over 3kg) incorporated underneath the throttles
 • Backlit functions
 • 5 programmable LEDs
 • Realistic pressure on buttons and switches
 • 15 action buttons in total + 1 TRIM wheel: 
 • 1 x TRIM wheel
 • 2 x push buttons
 • 5 x 2-position switches (2 permanent)
 • 2 x 3-position switches (1 momentary + 2 permanent)
 • 2 x 3-position switches (3 permanent)
1 Software suite: T.A.R.G.E.T (Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor) 
 • To test, configure and program Thrustmaster® controllers: HOTAS WARTHOG™, MFD Cougar, HOTAS Cougar™ and T.16000M.
 • Uses the "Drag and Drop" principle.
 • Multiple programming levels: Basic, Advanced and Script.
 • (*) Patent pending.
 • (**) HOTAS™ is a trademark of Guillemot Corporation S.A..

 

หมายเหตุ

- รับประกันสินค้า 1 ปี
- การจัดส่งสินค้า มีการ packing สินค้าให้อย่างดี พร้อมทั้งส่งแบบ EMS

- ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามรุ่นที่สั่งซื้อหรือสินค้าชำรุดจากการผลิต ให้ติดต่อ Call Center Gump ภายใน 7 วัน